Wczytywanie...

Biała lista VAT
aplikacja do zbiorczej weryfikacji kontrahentów i przelewów

Sprawdź od razu:
- plik XLS z rachunkami lub NIPami,
- paczkę przelewów MT940, PLI lub ELIXIR,
- listę NIPów, REGONów, rachunków
w wykazie podatników Ministerstwa Finansów!

Możliwość weryfikacji plików XLS z parą NIP i rachunek
już od 6 grudnia 2019!
Ministerstwo Finansów

Możliwości weryfikatora listapodatnikow.pl

Wszystkie informacje, które musisz sprawdzić w wykazie podatników VAT
Ministerstwa Finansów dostępne w jednym miejscu!

Grupowa weryfikacja
rachunków z XLS

Jaki jest prawidłowy numer
rachunku Twojego kontrahenta?

U nas możesz zweryfikować
jeden rachunek lub całą ich listę!
Podaj numery rachunków
lub sprawdź plik XLS z rachunkami.

Zbiorcze sprawdzanie kontrahentów wg NIP

Masowe wyszukiwanie kontrahentów
w wykazie podatników VAT.

Czy kontrahent jest czynnym
płatnikiem VAT?
Na jaki numer rachunku
powinieneś przelać mu środki?

Kontrola paczki przelewów
przed wysłaniem środków

Skontroluj paczkę przelewów przed
zaimportowaniem jej do banku.

Sprawdź plik z wyciągiem bankowym z Twojego rachunku.

Formaty: MT940, PLI oraz ELIXIR.

Dedykowane REST API
dla developerów

Przygotowaliśmy REST API
ListaPodatnikow.pl, które rozszerza funkcje API Ministerstwa Finansów
oraz eliminuje jego ograniczenia.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej
o nowym API skontaktuj się z nami.
ZAUFALI  NAM

Porównanie weryfikatora białej listy podatników listapodatnikow.pl
z wyszukiwarką wykazu podatników Ministerstwa Finansów www.gov.pl

STARTER
LITE
PRO
Weryfikator
www.ListaPodatnikow.pl
gov.pl
Wyszukiwarka Wykazu Podatników VAT Ministerstwa Finansów www.gov.pl
Weryfikacja jednego numeru rachunku
Weryfikacja jednego numeru NIP
Sprawdzenie jaki numer rachunku kontrahenta widnieje na „białej liście"?
Uzyskanie identyfikatora wyszukiwania
Grupowa weryfikacja listy rachunków
Grupowa weryfikacja listy NIPów
Grupowa weryfikacja numerów rachunków bankowych z pliku XLS
Grupowa weryfikacja NIPów z pliku XLS
Kontrola paczki przelewów w pliku MT940, ELIXIR, PLI i innych przed zaimportowaniem do banku
Sprawdzenie historii rachunku/wyciągu bankowego czy wszystkie przelewy zostały wysłane na rachunki z „białej listy"
Optymalizacje dla rachunków wirtualnych
(do 100 rachunków wirtualnych na sekundę)
(3 rachunki wirtualne na sekundę)
Raport ze sprawdzenia
(raport XLS z grupowej weryfikacji)
(raport PDF z pojedynczego sprawdzenia)
Załóż konto, aby skorzystać z weryfikatora
„Resort finansów chce, aby to na konta zarejestrowane na białej liście trafiały płatności dotyczące transakcji o wartości powyżej 15 tys. zł (a więc te, które przedsiębiorcy powinni rozliczać elektronicznie). Ktokolwiek zapłaci należność na inny rachunek musi od początku 2020 r. liczyć się z podatkowymi sankcjami.”
„(...) brak weryfikacji kontrahenta
w wykazie powoduje negatywne konsekwencje, tj.: niedochowanie należytej staranności, brak możliwości zaliczenia wydatku  do kosztów uzyskania przychodów (...), ryzyko poniesienia przez nabywcę odpowiedzialności solidarnej za zaległości wystawcy faktury
w części dotyczącej podatku VAT."
„Przepisy przewidują możliwość uniknięcia negatywnych konsekwencji, jeśli podatnik dokonujący płatności zawiadomi właściwego dla wystawcy faktury naczelnika urzędu skarbowego w terminie trzech dni o przelewie na rachunek spoza wykazu."
pwc.pl

„Z perspektywy bezpieczeństwa podatkowego, kluczowe są dwa aspekty: bezpośrednio przed dokonaniem przelewu (tj. w dniu zlecenia przelewu) należy sprawdzić, czy rachunek na który dokonamy płatności należy do czynnego podatnika VAT i znajduje się na białej liście, oraz koniecznie kontrolować prawidłowość rozliczeń po dokonaniu przelewu."
„Zdaniem resortu finansów biała lista ułatwi weryfikację potencjalnych kontrahentów. Rejestr ma być aktualizowany raz na dobę
w każdy dzień roboczy,
a uzyskać informację o interesującym nas podmiocie będzie można na każdy wybrany przez siebie dzień do 5 lat wstecz."
„W dniu planowanej zapłaty za usługę czy towar sprawdź czy numer rachunku bankowego podany na fakturze jest taki sam jak numer rachunku na białej liście podatników VAT. Jeśli rachunek nie jest taki sam, powinieneś to wyjaśnić ze swoim kontrahentem przed dokonaniem płatności."
Co warto wiedzieć o białej liście PODATNIKÓW VAT

Najczęściej zadawane pytania

Poniżej lista najczęściej pojawiających się pytań związanych z białą listą podatników VAT

P: Jak działa weryfikator ListaPodatnikow.pl?

Nasz weryfikator https://listapodatnikow.pl łączy się ze stroną Ministerstwa Finansów (przez udostępniony w tym celu interfejs programistyczny API) i weryfikuje wprowadzone przez Ciebie dane: pliki z XLS, pliki z przelewami, listy rachunków lub NIPów - w Wykazie Podatników VAT (białej liście), a następnie zwraca wynik weryfikacji w formie prostej tabeli wyników oraz rozbudowanego raportu Excel, który zawiera "identyfikatory wyszukiwania" wymagane przez Krajową Administrację Skarbową jako potwierdzenie weryfikacji kontrahenta przed wysyłką środków.

P: Czy serwis ListaPodatnikow.pl jest płatny?

Zbiorcza weryfikacja rachunków bankowych w naszej aplikacji https://listapodatnikow.pl jest bezpłatna do końca 2019 roku i dostępna online po zarejestrowaniu się.
Od stycznia 2020 roku proponujemy pakiet 1000 weryfikacji za 99,9 zł do użycia w dowolnym czasie.
W przypadku zainteresowania dedykowanym rozwiązaniem zintegrowanym z systemem Klienta, zapraszamy do kontaktu - przygotujemy  ofertę w oparciu o Twoje potrzeby.

P: Jak przeszukiwać wykaz podatników VAT
(białą listę)?

Białą listę możesz przeszukiwać przy użyciu naszej aplikacji lub na stronie Ministerstwa Finansów.

U nas możesz wyszukać swojego kontrahenta według numeru NIP, REGON, numeru rachunku bankowego lub załadować plik Excel z rachunkami albo pliki z Twojej bankowości elektronicznej (w formacie ELIXIR, MT940 lub PLI/PLS).

P: Jak korzystać z białej listy podatników VAT?

Jeżeli po 1 stycznia 2020 r. zapłacisz swojemu partnerowi biznesowemu kwotę powyżej 15 tys. zł na inny rachunek bankowy, niż podany w wykazie czynnych podatników VAT (na tzw. „białej liście") to:
1. nie będziesz mógł zaliczyć do kosztów działalności odpowiedniej części tej kwoty (nie będzie miała przy tym znaczenia liczba transakcji, na jaką podzielisz płatność wynikającą z jednej faktury);
2. poniesiesz ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Możesz jednak ustrzec się przed tymi sankcjami, jeśli najpóźniej w ciągu 3 dni od wykonania przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformujesz o tym Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla sprzedawcy. Od 1 grudnia 2019 udostępnimy w weryfikatorze możliwość automatycznego wygenerowania pisma ze zgłoszeniem do Urzędu Skarbowego.

Kontroli przelewów - zarówno przed ich zleceniem, jak i tych już zrealizowanych - dokonasz w naszej aplikacji.

P: O czym jeszcze powinienem pamiętać?

Jeśli przyjmujesz płatności powyżej 15 tys. zł, sprawdź na białej liście podatników VAT, czy numery rachunków Twojej firmy zgłoszone w Urzędzie Skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) albo za pośrednictwem CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej) są prawidłowe. Pozostawienie błędnego numeru rachunku naraża na sankcje Twoich kontrahentów.

Hey there! 👋 We just released
a new template. Wanna take a look?
Learn More