Wczytywanie...

Biała lista podatników VAT

Wykaz podatników VAT Ministerstwa Finansów to elektroniczna baza podatników.
Zawiera dane o podatnikach, którzy:
  • zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni,
  • nie zostali zarejestrowani lub zostali wykreśleni z rejestru,
  • zostali przywróceni jako podatnicy VAT.

Biała Lista Podatników VAT – dlaczego powstała i jak działa?

1 września 2019 roku Ministerstwo Finansów uruchomiło elektroniczny wykaz czynnych podatników VAT, czyli tzw. „białą listę”. Agregacja w jednym miejscu najważniejszych informacji dotyczących kontrahenta (nazwy, numeru NIP, REGON, adresu siedziby oraz informacji czy firma jest czynnym podatnikiem) umożliwia podatnikom wzajemną weryfikację w celu zachowania wymaganej przez prawo należytej staranności. Z drugiej strony, nowa ustawa wiąże się z nałożeniem na przedsiębiorców nowych obowiązków nastręczających trudności i wiążących się z sankcjami.

Mowa mianowicie o wymogu dotyczącym sprawdzania każdorazowo przy wykonywanym przelewie, czy numer rachunku bankowego beneficjenta jest zgodny z numerem zgłoszonym na tzw. „białej liście”. W przypadku, gdy firmy wykonują setki, a nawet tysiące przelewów dziennie, w myśl nowej ustawy muszą każdorazowo upewnić się, czy wprowadzony przez nich numer jest poprawny i aktualny.  

Biała lista jest aktualizowana raz dziennie we wszystkie dni robocze – wykonując przelew, trzeba mieć to na względzie. Podatnik jest zobligowany do sprawdzenia, czy usługodawca znajduje się w elektronicznym wykazie podatników VAT oraz skontrolowania zgłoszonego tam numeru rachunku. Weryfikacji należy dokonać zawsze w dzień przelewu, ponieważ to właśnie data zlecenia, a nie obciążenia nabywcy czy uznania rachunku sprzedawcy, jest decydująca przy obciążaniu przedsiębiorcy konsekwencjami.


Jakie konsekwencje grożą za wysłanie środków na nieprawidłowy rachunek?

Jeżeli płatność powyżej 15 tys. złotych trafi na konto spoza „białej listy” podatników VAT, podatnik nie będzie mógł owego wydatku zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (sankcje te będą stosowane od 1 stycznia 2020 roku).

Następstwem pomyłki będzie także obciążenie opłacającego fakturę odpowiedzialnością solidarną w zakresie VAT.  
Zorientowawszy się, że zleciliśmy przelew na błędny numer konta, podatnik ma 3 dni na powiadomienie o tym Naczelnika Urzędu Skarbowego, ale uwaga! – właściwego dla kontrahenta. Musi zatem najpierw ustalić, któremu urzędowi skarbowemu podlega dany odbiorca. Zachodu z tym co niemiara.

Rozwiązania

Ministerstwo Finansów udostępniło interfejs programistyczny API umożliwiający automatyczne sprawdzenie przez naszą aplikację, czy rachunki kontrahentów w Twojej paczce przelewów PLS, MT940 lub ELIXIR widnieją na „białej liście". Dzięki temu będziesz w stanie skontrolować, czy Twoje przelewy wykonywane są w prawidłowy sposób.

Udostępniamy również możliwość sprawdzenia pliku z wyciągu rachunku bankowego lub z pliku Excel z listą rachunków. Nasze narzędzie sprawdza, czy dany przedsiębiorca jest płatnikiem VAT oraz weryfikuje jego numer konta bankowego. Mamy nadzieję, że to rozwiązanie usprawni i zabezpieczy Twoje procesy księgowe.

Potrzebujesz rozwiązania, które będzie skrojone pod Twoją działalność?

Szukasz rozwiązania, które przyspieszy i zautomatyzuje kolejne procesy w Twojej firmie?

Pozostaw kontakt lub opisz nam w mailu swoje potrzeby.

Wykonamy dla Ciebie dedykowaną aplikację, które  zautomatyzuje więcej powtarzalnych zadań w Twojej firmie .  


Skontaktuj się z nami